Hej där! Jag älskar att förbättra hemsidor med hjälp av statistik. Låter du mig använda cookies för att samla in anonym besöksdata?
Se hantering av personuppgifter för mer information.

Hantering av personuppgifter

Denna personuppgiftspolicy beskriver hur Studio Strömma behandlar personuppgifter som samlas in genom vår webbplats. Vi strävar efter att skydda din integritet och följa tillämplig dataskyddslagstiftning.

 1. Insamling av personuppgifter
  Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller genom vårt kontaktformulär på webbplatsen. De personuppgifter som vi kan samla in inkluderar ditt namn, din e-postadress och de uppgifter du uppger i meddelandefältet. Genom att tillhandahålla dessa uppgifter samtycker du till att vi behandlar dem i enlighet med denna policy.
 2. Ändamål med behandlingen av personuppgifter
  Vi behandlar de insamlade personuppgifterna för följande ändamål:
 • För att besvara dina förfrågningar och ge dig den information eller support du begär via kontaktformuläret.
 • För att skicka dig relevant information och marknadsföringsmaterial om våra produkter eller tjänster, endast om du har samtyckt till att ta emot sådana meddelanden.
 1. Laglig grund för behandlingen av personuppgifter
  Vi behandlar dina personuppgifter baserat på följande lagliga grunder:
 • Utförande av ett avtal: Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig och tillhandahålla de tjänster du begärt genom kontaktformuläret.
 • Samtycke: Om du ger ditt uttryckliga samtycke behandlar vi dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringsmaterial.
 1. Delning av personuppgifter
  Vi kan dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter i följande situationer:
 • Leverantörer och tjänsteleverantörer: Vi kan använda externa leverantörer och tjänsteleverantörer för att underlätta vår verksamhet och tillhandahålla våra tjänster, inklusive drift och underhåll av webbplatsen.
 • Rättslig skyldighet: Om det krävs enligt lag eller genom en domstolsorder kan vi dela dina personuppgifter med myndigheter eller andra offentliga organ.
 1. Cookies och Google Analytics
  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och för att samla in anonymiserad statistik via Google Analytics. Cookies är små textfiler som placeras på din enhet när du besöker vår webbplats. De hjälper oss att analysera webbplatsens användning och förbättra dess funktionalitet. Genom att använda vår webbplats samtycker du till användningen av cookies och insamlingen av anonymiserad statistik via Google Analytics. Du kan välja att avvisa eller begränsa cookies genom att justera inställningarna i din webbläsare. Observera att vissa funktioner på vår webbplats kan vara begränsade om du avvisar cookies.
 1. Dataskydd och säkerhet
  Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, ändring eller avslöjande. Vi behåller dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen som anges i denna Policy, om inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag.
 2. Dina rättigheter
  Du har rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter, rättelse av felaktiga uppgifter, radering av uppgifter, begränsning av behandlingen eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor eller klagomål angående vår behandling av personuppgifter, vänligen kontakta oss genom kontaktuppgifterna nedan.
 1. Ändringar i denna policy
  Vi kan komma att uppdatera denna policy från tid till annan. Vi uppmanar dig att regelbundet granska denna policy för att hålla dig informerad om eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter.

Kontakta oss:

Om du har frågor eller funderingar om denna personuppgiftspolicy eller vår behandling av personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande sätt:

Studio Strömma
E-post: malin@studiostromma.se