Hej där! Jag älskar att förbättra hemsidor med hjälp av statistik. Låter du mig använda cookies för att samla in anonym besöksdata?
Se hantering av personuppgifter för mer information.

En samlad plattform för Nordens ledande psykologföretag

Under 2022 och början av 2023 har jag samarbetat nära med marknadsansvariga på Psykologpartners för att skapa en hemsida som representerar deras verksamhet på ett sammanhängande sätt. Målet var att ge plats åt alla delar av företaget samtidigt som vi skapade en stark helhet. Det innebar att vi samlade flera hemsidor till en enda och gav utrymme åt alla affärsområden.

Vi ville inte bara presentera företagets tjänster utan också erbjuda mervärde till besökarna genom kunskapsdelning. Därför har vi skapat utrymme där Psykologpartners medarbetare kan dela sin omfattande erfarenhet och kompetens. Detta är en viktig del av vår innehållsstrategi för att öka antalet besökare och konverteringar på hemsidan över tid.

Vår vision var också att lyfta fram alla människor inom och runt organisationen, både kunder och medarbetare. Nu visar vi kundernas resor och låter medarbetarna dela sina erfarenheter av att arbeta på Psykologpartners. Vi hoppas att detta ska attrahera nya medarbetare till företaget.

Värdeorden värme, kunskap, utveckling och mod var vägledande i arbetet med hemsidan. Vi ville att de skulle genomsyra både form och innehåll. Därför har vi anpassat den grafiska profilen och skapat ett digitalt formspråk. Vi har även utvecklat nya illustrationer och fotograferat tillsammans med David Brohede.

Vi har lyckats skapa en hemsida som inte bara följer Psykologpartners nya kommunikationsstrategi, utan också förmedlar den varma atmosfären jag har upplevt i samarbetet med företaget.

Kund
Psykologpartners
Projektår
2022-2023